Megacrawdaunt
Ability : Adaptability
HP: 63
ATK: 145
DEF: 95
SpATK: 132
SpDEF: 85
SPD: 80
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Crawdaunt โดยใช้ Returnstone