Megadugtrio
Ability : SandForce
HP: 65
ATK: 130
DEF: 80
SpATK: 80
SpDEF: 100
SPD: 150
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Dugtrio โดยใช้ Returnstone