Megakingler
Ability : ShellArmour
HP: 86
ATK: 160
DEF: 145
SpATK: 80
SpDEF: 80
SPD: 105
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Kingler โดยใช้ Returnstone