Megasteelix
Ability : SandForce
HP: 75
ATK: 125
DEF: 230
SpATK: 55
SpDEF: 95
SPD: 30
 สถาณที่เกิด: ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น
 เวลาเกิด:ไม่เกิดในเซิฟ หาจากกาชาเท่านั้น

พัฒนาไปเป็น Steelix โดยใช้ Returnstone

สกิลที่เรียนได้

 LVL  ชื่อท่า  ธาตุ  รูปแบบ  พลัง  แม่น  PP
 100  Corkscrew Crash    ATK  140  100  1