สถานะเซิฟเวอร์

ออนไลน์

จำนวนผู้เล่นทั้งหมด

104/150
Copyright © 2016-2017 Create by Project S.O.D.A. limited partnership

ดาวน์โหลด [Mega]1/8/2562

โหลดตัวเกมเต็ม 3D D1.4(เครื่องRam 8 GB)

โหลดตัวเกมเต็ม 2D D1.4(เครื่องแรมน้อย)

โหลดเฉพาะ Mod 3D Pixelmon world D1.4

โหลดเฉพาะ Mod 2D Pixelmon world D1.4

JAVA 8 64 bit

โหลด Java 8 64 bit

วิธีติดตั้ง

1.โหลดตัวเกมเลือก Download through your Broswer
2.ติดตั้ง กด Next เรื่อยๆ
3.ไฟล์เข้าเล่นอยู่หน้าจอกดเล่นได้เลย