คนที่ออนไลน์: 2 / ไม่จำกัด
Version: 1.7.10forge-1.8
ping เซิฟเวอร์: 1 ms
---server Info---
CPU E5-2630 8 Core x2
Ram 64 GB
Hdd Raid 5 2.5 GBps