สมัครสมาชิกใหม่

กฏและข้อตกลงของเซิฟเวอร์

  1.แอดมินมีสิธขาดในเซิฟเวอร์ไม่ว่ากรณีไดๆทั้งสิ้น
 • 1.1 แอดมินสามารถเปลี่ยนแปลงกฏและบทลงโทษได้ทุกกรณี โดยไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากสมาชิกผู้เล่น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 1.2 แอนมินสามารถแบนผู้เล่นที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมเช่น โกง หลอกลวง สร้างความลำคาญ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2.เงินที่เติมเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารเรียกเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 2.1 กรณีหากเติมเงินแล้วไม่เข้าระบบ สามารถแจ้งแอดมิน โดยต้อง บอกรหัสบัตรที่เติม ชื่อผู้เล่น และเวลาที่เติมให้ถูกต้อง เพื่อให้แอดมินทำการตรวจสอบต่อไป
 • 2.2 กรณีเติมเงินแล้วไม่เข้า แล้วแอดมินไม่สามารถหาข้อมูลการเติมของผู้เล่นๆได้ถือว่าผู้เล่นยังไม่ได้ใช้บัตรนั้นๆ ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบัตรที่เสียใดๆทั้งสิ้น
  3. ห้ามนำ ID หรือ Password ไปให้ผู้อื่นใช้ หรือร่วมใช้งาน หรือ จำหน่ายต่อให้ผู้เล่นอื่น
 • 3.1 หากลืม password แอดมินไม่สามารถช่วยเหลือได้ กรุณาจำ Password ของท่านให้ดี
 • 3.2 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ทั้งในเกม โดยใช้คำสั่ง "/changepassword รหัสเก่า รหัสใหม่" ได้ที่หน้า ล๊อบบี้ (สามารถเปลี่ยนได้ทันที่)
 • 3.3 หากเปลี่ยน Password จากหน้าเว็บต้องรอเซิฟเวอร์รีเซ็ท 1 วัน
 • 3.4 ID ที่ไม่ออนไลน์เกิน 3 เดือนติดต่อกัน ทางเซิฟเวอร์สงวนสิทธ์ ยกเลิก ID นั้นออกจากเซิฟเวอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3.5 ในกรณีที่มีการระงับ ID ไม่ว่าชั่วคราว หรีอถาวร ผู้เล่นไม่สามารถขอเงินหรือของหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ID นั้นๆคืนได้ จะโดนอายัดทั้งหมด
  4.ห้าม การช่อโกง หลอกลวง การใช้โปรแกรมโกง โปรแกรมช่วยเล่น หรือ Mod ต่างๆที่นอกเหนือจากทางเซิฟเวอร์กำหนด ถือเป็นความผิด แอดมินสามารถยกเลิกให้บริการ ID นั้นๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5.การซื้อขาย Item ภายในเกม ต้องผ่านระบบเท่านั้น หากมีการซื้อขายที่ไม่มีความชัดเจน เช่น โยน Item ผู้เล่นไม่สามารถเรียกของคืนจาก แอดมินหรือผู้เล่นที่ได้รับของไปได้
  6.การซื้อขายโปเกม่อน ต้องซื้อขายผ่านระบบเกมเท่านั้น หากเป็นการเทรดโดยใช้เครื่องเทรด ผู้เล่นไม่สามารถเรียกโปเกม่อนคืนจาก แอดมินหรือผู้เล่นที่ได้รับโปเกม่อนไปได้

ข้าพเจ้ายอมรับกฏและข้อตกลงของเซิฟเวอร์ข้างต้นทุกประการ