สถานะเซิฟเวอร์

ออนไลน์

จำนวนผู้เล่นทั้งหมด

110/150
Copyright © 2016-2017 Create by Project S.O.D.A. limited partnership

ดาวน์โหลด [Mega]28/2/2562

โหลดตัวเกมเต็ม 2D(เครื่องแรมน้อย)

โหลดตัวเกมเต็มDelta 3D(เครื่อง Ram 8G+)


ดาวน์โหลด [ตรงจากเซิฟ]28/2/2562

โหลดตัวเกมเต็ม 2D(เครื่องแรมน้อย)

โหลดตัวเกมเต็มDelta 3D(เครื่อง Ram 8G+)

JAVA 8 64 bit

โหลด Java 8 64 bit

วิธีติดตั้ง

1.โหลดตัวเกมเลือก Download through your Broswer
2.ติดตั้ง กด Next เรื่อยๆ
3.ไฟล์เข้าเล่นอยู่หน้าจอกดเล่นได้เลย