สถานะเซิฟเวอร์

ออนไลน์

จำนวนผู้เล่นทั้งหมด

100/150
Copyright © 2016-2017 Create by Project S.O.D.A. limited partnership

ประกาศ

1. กรุณากดซื้อสิทธ์ในการเข้าแข่งขันก่อนถึงจะเข้าเซิฟเวอร์ได้

2. Login เข้าระบบหน้าเว็บ

3. กดที่ ซื้อสิทธ์ในการเข้าแข่งขัน

4. กดที่ ตกลง

ข่าวสาร

ตารางการแข่งขันสัปดาห์แรก

สำหรับเชพเดิมไม่ได้ปิดนะ เข้าได้ปกติ แรมไม่ถึง 4 GB ก็เข้าได้เหมือนเดิม.

จัดอันดับ

ยังไม่มีกา่รจัดอันดับ.